info@kanalgoruntuleme.com.tr (0312) 213 27 05 0537 222 48 38 0532 692 36 38

Denizli Kanal Görüntüleme

Yardımsever insanıyla tüm dünyanın göz bebeği  marka bir kent olan tekstilin başkenti Denizli, ülkemizin lokomotif illerinden biridir. Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa’nın ekonomik yığılma avantajına rağmen Denizli bir sanayi merkezi olarak ön plana çıkmıştır. Denizli Kanal Görüntüleme hizmetleri ile kanalizasyon sistemlerinde olabilcek tüm sorunlar kolayca tespit edilebilir.

Denizli Kanalizasyon Görüntüleme

İnşaat ve altyapı sektörünün öncü ismi Denizli Kanal Görüntüleme Firmamız kanalları kazmadan çevreye zarar vermeden üstyapı ve trafiği aksatmadan kısacası çalıştığı sahada varlığını hissettirmeden gerek kanalizasyon hatları gerek içme suyu şebekelerinin en ekonomik ve teknolojik sitemler yeniliyor.

Kanalizasyon borularının yapımı esnasında veya sonradan meydana gelmiş olan kusurların çeşitli yöntemler ile giderilip kanalın yeniden kullanılır hale getirilmesidir. Bu işlem ile boru hattında kırık ve çatlakların oluştuğu kısım 360 derece özel kimyasallar ve cam elyaf malzeme kullanılarak içeriden onarılır. Denizli Kanal Görüntüleme Robotları ile noktasal olarak tespit edilen kırık ve çatlaklar, Packeradı verilen yastık üzerine sarılan cam elyaf donatılı malzeme ile basınç altında kaplanır.

Temizlik ve Denizli Kanal Görüntüleme ile tespit edildikten sonra önerilen en kalıcı çözüm komple veya nokta kaplama rehabilitasyon yöntemleridir. Günümüz büyük şehirlerinde yoğun trafik ve çevre şartları göz önüne alındığında kazı yapmaksızın kanalların onarılması mecbur hale geldiğinden kazısız onarım metodu gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Kanal kaplama büyük şehirlerdeki atık su boru hatlarında kazısız rehabilitasyon teknolojileri giderek önem kazanan ve büyüyen bir alandır. En az kazı ve hasar ile olumlu ve önemli toplumsal boyut kazanmış bir yöntemdir.

Denizli Kanal Görüntüleme

          Denizli Kanal Görüntüleme

Denizli Kanal Görüntüleme ve Kaplama Hizmetleri

Günümüz uygulamalarında, içme/atık su rehabilitasyon yöntemi ve uygun malzeme seçimi deneme sınama ağırlıklı olarak yüklenici bilgileri ile yapılmaktadır. Bu durum, rehabilitasyon yöntemleri için şartnamelerin hazırlanması yanında, yöntem/yöntemlerin toprak yapısı, boru tipi/çapı özellikleri ve servis bağlantı koşulları ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılmıştır. Yöntem seçimindeki doğru çözüm; uygun malzeme/tasarım yanında yeni hattın uzun ömürlü olması ve çevrenin korunmasını da kapsar.

Kanal görüntüleme ile bir tıkanma mı olduğu yoksa kanalizasyonda çatlak mı olduğu tespit edilmelidir. Böylece kanalizasyon için herhangi bir kazı yapılmadan hem sorun tespit edilir hem de kanal kaplama, freze gibi yöntemlerle kanalizasyonun sorunları çözülür.

Kanalizasyonların eksimesi çok doğaldır. Eskiden kullanılan malzemeler şimdikilere göre daha dayanıksızdır. Eski kanalizasyonlar sürekli çatlar, tıkanır veya sorunlar çıkarır. Son teknolojiyle hızlı ve az maliyetle bu borular tamir edilebilir.